HDBank

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN HDBANK

I. Bảng Thỏa Thuận

A. Giới thiệu

Bảng Thỏa Thuận Ngân hàng trực tuyến HDBank giải thích các điều khoản và điều kiện cho việc truy cập vào tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên Ngân hàng trực tuyến HDBank. Trong Thỏa Thuận, chữ ký của Quý Khách sẽ chính là đại diện Pháp lý cho Quý Khách, khi Quý Khách chấp nhận bảng Thỏa Thuận sử dụng Ngân hàng trực tuyến HDBank.

B. Tính ràng buộc của bảng Thỏa Thuận

Ngay lần đầu tiên Quý Khách truy cập vào Ngân hàng trực tuyến HDBank, Quý khách phải đồng ý sự ràng buộc bởi các điều khỏan và điều kiện của bảng Thỏa Thuận. Quý khách phải chấp nhận và hiểu rõ về những điều khoản và điền kiện trong bảng Thỏa Thuận.

C. Tính thay đổi của bảng Thỏa Thuận

Khi Quý Khách sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng trực tuyến HDBank cung cấp, Quý Khách phải chấp nhận sự ràng buộc của các điều khoản và điền kiện trong bảng Thỏa Thuận, kể cả khi các điều khoản và điều kiện này có sự thay đổi hoặc bổ sung.

Ngân hàng HDBank được quyền thay đổi bất cứ điều khoản nào được ghi trong bảng Thỏa Thuận này. Khi có bất cứ yếu tố thay đổi nào, Ngân hàng HDBank sẽ gửi email đến email của Quý Khách, gửi thư đến địa chỉ đăng ký trong thông tin cá nhân của Quý Khách. Ngoài ra, Quý Khách có thể truy cập vào website Ngân hàng HD www.hdbank.com.vn để cập nhật thông tin.

Các điều khoản của bảng Thỏa Thuận này có hiệu lực kể cả khi Quý Khách đã chấm dứt sử dụng dịch vụ của HDBank trong trường hợp có sự liên quan đến quyền và trách nhiệm của Quý Khách trong thời gian Quý Khách đã sử dụng dịch vụ do Ngân hàng trực tuyến HDBank cung ứng.

D. Các biện pháp khắc phục vi phạm bảng Thỏa Thuận

Ngân hàng HDBank khuyến cáo Quý Khách không nên vi phạm các điều kiện và điền khỏan trong bảng Thỏa Thuận sử dụng Ngân hàng trực tuyến HDBank. Ngân hàng HDbank không đưa ra bất kỳ biện pháp khắc phục nào.

II. Giới thiệu Ngân hàng trực tuyến HDBank

A. Lợi ích của Ngân hàng trực tuyến HDBank

Quý khách truy cập vào Ngân hàng trực tuyến HDBank, thuận tiện kiểm tra tình trạng tài khoản và sử dụng các dịch vụ tài chính trực tuyến do Ngân hàng trực tuyến HDBank cung cấp, mà không bị ràng buộc bởi không gian và thời gian.

 1. Kiểm tra thông tin các tài khoản của Quý Khách trên Ngân hàng trực tuyến HDBank.
 2. Kiểm tra các hoạt động giao dịch tài chính, tình trạng tài khoản theo từng thời kỳ.
 3. Thực hiện chuyển khoản giữa tài khoản của Quý Khách với các tài khoản trong cùng Ngân hàng HDBank hoặc các tài khoản thuộc hệ thống các Ngân hàng liên kết với HDBank ( nếu có một phần tiền trong tài khoản của Quý khách thuộc dạng tài khoản bảo đảm, thì Quý Khách không thể chuyển khoản phần tiền đó được).
 4. Chuyển tiền thanh toán cho thấu chi, cho vay tiêu dùng, khoản vay mua nhà, hoặc các khoản vay đủ điều kiện nhất định khác.
 5. Thực hiện thanh toán hóa đơn các loại dịch vụ ( dịch vụ điện, dịch vụ mạng Internet, dịch vụ vé máy bay, dịch vụ cước thuê bao di động).
 6. Thực hiện thanh toán trực tuyến khi Quý Khách mua hàng hoá ở các website mua bán trực tuyến.
 7. Quý Khách có thể tự chọn in sao kê theo từng thời kỳ.
 8. Quý Khách có thể tự gán cảnh báo hạn mức cho tài khỏan.
 9. Quý khách có thể cài đặt nhắc nhở lịch các sự kiện phải ghi nhớ.
 10. Quý Khách có thể tự thay đổi mật khẩu đăng nhập Ngân hàng trực tuyến HDBank.
 11. Quý Khách là Khách Hàng Doanh Nghiệp, Quý có thể tạo ra nhiều nhóm người sử dụng chính và người sử dụng phụ, và ủy quyền cho các nhóm người này, thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến. Tuy nhiên, người duyệt các giao dịch tài chính này, cuối cùng là Quý Khách.

B. Ngân hàng trực tuyến HDBank bảo mật và bảo vệ tài khỏan của Khách Hàng

Ngân hàng HDBank cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ an ninh và bảo mật thông tin tài khỏan của Khách Hàng. Ngân hàng HDBank sử dụng một số kỹ thuật để giúp đảm bảo an toàn cho dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng HDBank. Người sử dụng phải có một Tên đăng nhập hợp lệ, Mật khẩu chính xác, và một thiết bị ( điện thoại di động của Khách Hàng hoặc thiết bị Vasco Token do Ngân hàng HDBank cấp) nhận OTP, để đăng nhập vào. Sau khi kết nối đến máy chủ của Ngân hàng HDBank, nếu không có hành động nào được thực hiện trong vòng 9 phút, tài khỏan của Quý Khách sẽ được tự động đăng xuất khỏi Ngân hàng trực tuyến HDBank.

Ngoài ra, Ngân hàng HDBank sử dụng công nghệ mã hóa SSL (secure socket layer) để bảo đảm phiên ngân hàng trực tuyến của Quý Khách. SSL, phương pháp tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ các thông tin liên lạc web, công trình bằng cách sử dụng một sự kết hợp chìa khoá công cộng và tư nhân để tranh giành dữ liệu từ trình duyệt của Quý Khách đến máy chủ của Ngân hàng HDBank để không bên trái phép có thể đánh chặn các thông tin khi nó đi qua Internet. SSL có hai điểm mạnh, 40-bit và 128-bit, mà đề cập đến độ dài của "khóa phiên" tạo ra bởi tất cả các giao dịch được mã hóa. Các phím, khó khăn hơn là để phá vỡ mã mã hóa. Hầu hết các trình duyệt hỗ trợ 40-bit phiên SSL, và các trình duyệt mới nhất cho phép người dùng để mã hóa các giao dịch trong phiên 128-bit - hàng nghìn tỷ lần mạnh hơn so với phiên 40-bit và, mạnh nhất bảo mật tiên tiến nhất hiện có.
Ngân hàng HDBank cũng có được cấp giấy chứng nhận kỹ thuật số bởi một bên thứ ba đáng tin cậy được gọi là một Certification Authority (CA). CA thành lập bản sắc của người dân, tổ chức mà họ cấp giấy chứng nhận kỹ thuật số. Sử dụng giấy chứng nhận kỹ thuật số cho phép Khách Hàng để đạt được sự tự tin rằng họ đang gửi thông tin cá nhân của họ cho một doanh nghiệp hợp pháp và không phải là một kẻ mạo danh. Được sử dụng kết hợp với mã hóa, giấy chứng nhận kỹ thuật số cung cấp một giải pháp bảo mật hoàn chỉnh, đảm bảo danh tính của một hoặc tất cả các bên tham gia trong một giao dịch.

C. Yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ngân hàng trực tuyến HDBank

Trình duyệt của Quý Khách phải hỗ trợ mã hóa 128-bit để truy cập dịch vụ Ngân hàng trực tuyến HDBank. Ngân hàng trực tuyến HDBank khuyên Quý Khách nên sử dụng một trong các trình duyệt sau đây

Yêu cầu đối với Khách Hàng Cá Nhân:

Microsoft Windows (98, ME, 2000 and XP):

Mac OS X:

Yêu cầu đối với Khách Hàng Doanh Nghiệp:

Microsoft Windows (98, ME, 2000 and XP):

Mac OS X:

D. Ngân hàng trực tuyến HDBank gián đoạn

Quý Khách thường có thể truy cập trực tuyến dịch vụ tài chính bảy (7) ngày một tuần, 24 (24) giờ một ngày. Tuy nhiên, tại thời điểm nhất định, một số hoặc tất cả các dịch vụ Ngân hàng trực tuyến HDBank có thể không có sẵn do bảo trì hệ thống hoặc các lý do ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng trực tuyến HDBank. Ngân hàng trực tuyến HDBank không bảo đảm luôn luôn thực hiện được các dịch vụ tài chính trực tuyến ở mọi thời điểm. Khi Ngân hàng trực tuyến HDBank tạm dừng các hoạt động giao dịch tài chính trực tuyến, Quý Khách vui lòng đến các chi nhánh, phòng giao dịch HDBank, để thực hiện các giao dịch tài chính.

II. Nguyên lý thực hiện giao dịch tài chính trực tuyến

A. Chuyển khỏan

Một ngày giao dịch tài chính trực tuyến trên Ngân hàng trực tuyến HDBank sẽ kết thúc từ lúc 16h. Tất cả các giao dịch tài chính trực tuyến trước 16h, sẽ được thực hiện trong ngày. Còn tất cả các giao dịch tài chính trực tuyến sau 16h, sẽ được chuyển thực hiện trong ngày làm việc kế tiếp. Áp dụng cho tất cả các ngày nghĩ Lễ.

B. Thanh toán khỏan vay

Thanh toán khỏan vay trên Ngân Hàng trực tuyến HDBank, sẽ được tiến hành theo các trình tự sau: lãi suất, tiền gốc, ký quỹ và các quy định liên quan cho các loại khỏan vay.

C. Thanh toán hóa đơn

Ngân hàng trực tuyến HDbank cung cấp cho Quý Khách tiện ích thanh toán hóa đơn các loại dịch vụ ( dịch vụ điện, dịch vụ mạng Internet, dịch vụ vé máy bay, dịch vụ cước thuê bao di động). Ngân hàng HD không trực tiếp cung cấp các dịch vụ này cho Quý Khách, mà Ngân hàng HD sẽ ký kết bảng thỏa thuận với các nhà cung cấp( EVN, Viettel, Viễn thông Hà Nội, SFone, JetStar, MeKong-Air) các loại dịch vụ này, theo đó các nhà cung cấp dịch vụ này ủy quyền cho Ngân Hàng HD được phép thanh toán các hóa đơn dịch vụ của Quý Khách.

Ngân hàng trực tuyến HDBank hổ trợ cho Quý Khách tiện ích thanh toán hóa đơn định kỳ, có nghĩa là hàng tháng, Ngân hàng sẽ tự động thanh toán các hóa đơn dịch vụ mà Quý Khách ủy quyền cho Ngân Hàng thanh toán thay cho Quý Khách.

III. Cam kết và trách nhiệm pháp lý của Khách Hàng

 1. Sử dụng đúng mục đích những thông tin do HDBank cung cấp qua dịch vụ truy vấn.
 2. Quý Khách phải tuân theo nội dung trong email mà HDBank gửi tới Quý Khách theo địa chỉ email Khách Hàng đã đăng ký để tạo mật khẩu khi sử dụng Ngân hàng trực tuyến HDBank, thông qua Tên đăng nhập, Mật khẩu HDBank, và mã xác nhận bảo mật OTP xác nhận đó chính là Khách Hàng.
 3. Tuân thủ các quy định của HDBank về đăng ký, sử dụng dịch vụ và các hướng dẫn khác.
 4. Bảo mật các thông tin về email, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập, mã bí mật. Khách Hàng là tổ chức chỉ được giao tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho người được chủ tài khỏan ủy quyền để sử dụng dịch vụ. Khách Hàng hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm và thiệt hại có thể xảy ra do việc sử dụng trái phép của người không có thẩm quyền truy cập.
 5. Quý Khách phải kịp thời thông báo cho HDBank khi email, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã bí mật bị lộ. Trước khi HDBank nhận được thông báo bằng văn bản, Khách Hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do bên không được ủy quyền đã và đang sử dụng Dịch vụ.
 6. Quý Khách có thể chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ truy vấn do HDBank cung cấp bất kỳ lúc nào ngay sau khi thông báo cho HDBank về việc ngừng sử dụng dịch vụ bằng văn bản.

IV. Cam kết và trách nhiệm pháp lý của Ngân Hàng HD

A. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng HD

 1. HDBank có trách nhiệm cung cấp các thông tin cho việc Khách Hàng yêu cầu truy vấn, khi nhận đúng các thông tin khai báo. HDBank đảm bảo hệ thống Ngân hàng trực tuyến HDBank truy vấn thông tin vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.
 2. HDBank không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, rủi ro có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
  • a. Quý Khách để lộ Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập hoặc các thông tin khác dẫn đến việc người khác có thể dùng các thông tin đó để truy cập vào Ngân hàng trực tuyến HDBank và sử dụng tài khoản của Quý Khách. Người sử dụng Ngân hàng trực tuyến phải là người được Quý Khách ủy quyền hoặc cho phép sử dụng Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập để sử dụng Ngân hàng trực tuyến.
  • b. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

HDBank có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý của khách hàng trong các trường hợp:

B. Giải quyết tranh chấp và sai sót

Nếu Quý Khách cho rằng HDBank thực hiện yêu cầu giao dịch của Quý Khách không đúng, Quý Khách được quyền liên hệ với HDBank trong vòng 30 ngày kể từ ngày biết sự sai sót đó, nếu không Khách hàng xem như đã chấp nhận sự thực hiện giao dịch của HDBank và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý.

C. HDBank thực hiện thu phí dịch vụ theo biểu phí quy định từng thời kỳ.

Tất các phí dịch vụ đều được cập nhật và liệt kê rõ ràng trên website Ngân Hàng HD. Quý khách vui lòng truy cập vào website Ngân Hàng HD để xem chi tiết.

IV. Các điền kiện và điền khoản khác

A. Ngoài vùng trách nhiệm

Ngân Hàng HDBank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch tài chính thất bại nào của Quý Khách trong các trường hợp sau:

 1. Quý Khách không đủ số dư trong tài khỏan để hoàn thành giao dịch tài chính trực tuyến đang thực thi.
 2. Sự can thiệp của Pháp Luật, tài khỏan của Quý Khách bị phong tỏa.
 3. Tài khỏan của Quý Khách đã bị đóng hoặc đang bị đóng băng.
 4. Giao dịch tài chính trực tuyến của Quý Khách vượt quá hạn mức.
 5. Quý Khách là Khách Hàng Doanh Nghiệp, tự ý giao tài khoản có quyền duyệt các giao dịch tài chính trực tuyến cho nhóm người sử dụng.
 6. Quý Khách sử dụng các hình thức gian lận, để thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến
 7. Trong quá trình thực hiện giao dịch tài chính, thiết bị truy cập Ngân hàng trực tuyến HDBank(máy vi tính để bàn, laptop), thiết bị đầu cuối(điện thoại di động), thiết bị hổ trợ thực hiện giao dịch tài chính (thiết bị Vasco nhận OTP) của Quý Khách bị hỏng.
 8. Kết nối Internet bị gián đoạn, khi Quý Khách đang thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến
 9. Quý Khách không cung cấp đầy đủ thông tin để hoàn thành giao dịch tài chính trực tuyến, hoặc Quý Khách không tuân theo tiến trình tuần tự thực hiện một giao dịch trực tuyến.
 10. Quý Khách thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến ở thời điểm Ngân hàng trực tuyến HDbank đang bảo trì, hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn và đã có thông báo trước
 11. Và các thảm hoạ ngoài ý muốn: lũ lụt, cháy nổ,...

B. Ngoài vùng bảo mật thông tin Khách hàng

Bảo mật thông tin Khách hàng là chính sách bắt buộc của Ngân hàng HDBank. Tuy nhiên , Ngân hàng HDBank sẽ có thể tiết lộ thông tin tài khỏan của Quý Khách hay một vài giao dịch tài chính của Quý khách trong các trường hợp sau đây:

 1. Trường hợp cấn thiết thể kích hoạt bổ sung dịch vụ.
 2. Trường hợp xác minh sự tồn tại và tình trạng tài khỏan của Quý khách ở Ngân hàng HD ( ví như một công ty tài chính, tín dụng khác cần xác minh).
 3. Trường hợp có sự yêu cầu của các cơ quan chính phủ hoặc lệnh của tòa án.
 4. Trường hợp yêu cầu của chính bản thân Quý Khách.

C. Bản Quyền Ngân hàng HD

Các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác do HDBank cung cấp qua Ngân hàng trực tuyến HDBank là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của HDBank. Mọi sự sao chép, thay thế, sửa chữa mà không được sự chấp thuận của HDBank đều bị coi là bất hợp pháp.

D. An toàn E-mail

Khi Quý Khách gửi email đến Ngân hàng HDBank. Quý Khách không nên đính kèm theo các thông tin bí mật, chẳng hạn như Tên đăng nhập, mật khẩu Ngân hàng trực tuyến HDbank, hoặc mã bí mật của thẻ tín dụng của Quý Khách. Quý Khách không thể sử dụng email yêu cầu Ngân hàng HDBank thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến, tất cả các giao dịch đó phải được bắt đầu bằng cách sử dụng các dịch vụ tích hợp trong Ngân hàng trực tuyến HDBank. HDBank không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, khiếu nại, hoặc các vấn đề của bất kỳ loại liên quan đến e-mail của Quý Khách.

E. Phòng chống virus

Quý Khách nên cài đặt các chương trình phòng chống cũng như tiêu diệt virus và các hình thức khác của virus, để ngăn ngừa kẻ gian lấy trộm thông tin tài khỏan của Quý Khách, khi Quý Khách thực hiện các dịch vụ tài chính trên thiết bị điện tử mà Quý Khách đang sử dụng. Ngân hàng HDbank sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc tài khỏan của Quý Khách bị lấy cấp do thiết bị điện tử của Quý Khách bị lây nhiễm virus hay các hình thức khác của virus.